GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tp. Cao Bằng - Cao Bằng

Email:  mamnonchutrinh@gmail.com

Điện thoại: 02063506098

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: Nhà Trường có 8 giáo viên trẻ có bằng cấp chuyên môn, nhiệt tình trong công việc, luôn gần gũi và mang đến cho trẻ sự chăm sóc chu đáo. 

3. Mục tiêu đào tạo: 

Chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non đảm bảo chất lượng, tạo môi trường giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ; phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh khi gửi con tại trường.

4. Phương châm giáo dục: 
Phương châm giáo dục “ Chăm sóc giáo dục toàn diện” nhằm đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho trẻ bước vào tiểu học.
Tạo môi trường hoạt động tốt nhất để phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ

5. Phương thức hoạt động của trường: 
Trong năm học 2017-2018 nhà trường tiếp tục thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua; Chỉ thị số 05/2016 về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" ; " Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

- Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. duy trì số lượng, tỷ lệ trẻ đến trường 100% đối với trẻ mẫu giáo; phấn đấu đạt số lượng trẻ nhà trẻ ra lớp theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

- Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.

- Tổ chức và tham gia các Hội thi, các hoạt động: Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan cấp trường; Tổ chức hoạt động ngoại khóa Bé thực hành một số kỹ năng đơn giản trong cuộc sống, tổ chức tổng kết năm học vàLễ ra trường cho trẻ năm tuổi.

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phụ huynh học sinh , nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong toàn trường.

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Chu Trinh